JM does not take responsibility for the translation

Tietoa yhteistyökumppaneille

Myynti- ja ostoreskontraan liittyvissä asioissa ota yhteyttä taloushallinto@jmoy.fi
Puh. 020 7430 776,
vastausaika arkisin klo 9-15


JM Suomi Oy:n laskutusosoite on


Sähköisille laskuille:
Pankkivälittäjä: NDEAFIHH
Operaattori: Basware Oyj
Välittäjätunnus: BAWCFI22
Verkkolaskuosoite: 003719741618

Paperisille laskuille:

JM Suomi Oy
PL 370
00026 Basware

Kun lähetät laskun JM Suomelle, varmistathan, että seuraavat tiedot löytyvät laskusta:
• laskutusosoite
• toimitusosoite
• sopimusnumero
• projektinumero (kustannuspaikka)
• JM:n yhteyshenkilön/ tilaajan nimi
• maksuehto 21 päivää, jos muuta ei ole sovittu
• lisäksi yleiset kirjanpidon ja veroviranomaisten vaatimat tiedot (kts. alla)

Yleiset vaatimukset laskun sisällöstä:
• laskun päiväys
• erittely, mitä lasku koskee
• määrä
• laskussa juokseva laskunumerointi
• myyjän Y-tunnus ja merkintä alv-rekisteröinnistä
• myyjän ja ostajan nimi ja osoite
• veropohja (hinta ilman arvonlisäveroa) ja sovellettavat arvonlisäverokanta/-kannat
• arvonlisäveron määrä

Laskut jotka kuuluvat käännetyn arvonlisäveron piiriin

JM Suomi Oy on muutoin kuin satunnaisesti rakentamispalveluja myyvä taho. Täten rakentamispalvelujen myynteihin JM Suomi Oy:lle tulee soveltaa käännettyä verovelvollisuutta, ja rakentamispalveluja koskevat myyntilaskut JM Suomi Oy:lle tulee laatia arvonlisäverottomina.

JM Suomi Oy:lle osoitettujen rakentamispalveluja koskevien myyntilaskujen tulee sisältää yleisten laskumerkintöjen sekä sopimusnumeron ja projektinumeron lisäksi käännetyn verovelvollisuuden säännösten edellyttämät laskumerkinnät.

Laskulla tulee olla:

  1. riittävä seloste suoritetusta palvelusta sen identifioimiseksi, että kyseessä on käännetyn verovelvollisuuden alainen rakentamispalvelu.
  2. myytyjen tavaroiden ja/tai palveluiden riittävä kuvaus ( kuvaus voi ilmetä myös sopimuksesta, johon laskulla on viitattu)
  3. JM Suomi Oy:n Y-tunnus 1974161-8
  4. merkintä siitä, että JM Suomi Oy on veronmaksuvelvollinen
  5. JM Suomi Oy:n veroverollisuuden peruste, esim. ALV 0%, ostajan käännetty verovelvollisuus (AVL 8 c §:ään tai Euroopan yhteisöjen neuvoston direktiivin 2006/112/EY artiklaan 199.)
  6. Laskuun ei merkitä verokantaa eikä ostajan maksettavaa veron määrää

Rala pätevyys

Rala Pätevyys

 Rala todistus

Vertaa kohteita